Заповядайте в нашите магазини:


 

ДИ ТРЕЙД ГРУП получава безвъзмездна финансова помощ за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19


ДИ ТРЕЙД ГРУП ООД
сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0136-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19".

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Основната дейност по проекта е преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на предприятието - бенефициер за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква ДИ ТРЕЙД ГРУП ООД да продължи дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност на проекта: 50 000,00 лв., финансирани от ЕФРР.

Начало: 24.08.2021 г.
Край: 24.11.2021 г.


« Назад към всички публикации