Заповядайте в нашите магазини:


 

Продукти

Минералната вата е естествен продукт. Една от основните суровини за нейното производство е силициевият пясък. Той, заедно с други добавки се нагрява при температура 1200°C - 1250°C и се превръща във фибри. Минералната вата се произвежда под формата на рула, плочи, модули за тръби или насипна вата. Предлага се с различни плътности, дебелини и размери, които определят различни технически свойства. Може да бъде с различно покритие според предназначението и сферата на приложение. Използва се за топлоизолация, звукоизолация, акустичен комфорт, както и за пожаробезопасност.

Произвежда се в завод, който притежава следните сертификати: ISO 9001 система за управление на качеството, ISO 14001 система за управление на околната среда, OHSAS 18001 система за управление на здравето и безопасността на труда и ISO 50001 сертификат - система за управление на енергията. Минералната вата притежава EUCEB сертификат.
Този сертификат се дава само на категорията "Био продукти", от европейски съвет за сертифициране. Продуктите, сертифицирани по EUCEB, са изработени от влакна, които не са класифицирани като опасни, в съответствие с разпоредбите на ЕС относно класифицирането, етикирането и опаковането на вещества и смеси.