Заповядайте в нашите магазини:Изолация XPS ФОМБОРД за подове, стени и основи

 • 1
 • 2
 • 3

 


Фомборд представлява плоча от екструдиран полистирен (XPS) с  гладка или грапава повърхност, производство на фирма IZOCAM, който се използва в топлоизолационни системи при изолация на сгради.

Плоскостите от екструдиран полистирен (XPS) се произвеждат от полистирен чрез екструзия. Предлага се с различни дебелини, размери на плочите, ръбове и повърхности. Плоскостите са с различна якост на натиск в зависимост от тяхното приложение. Материалът е със 100 % затворена порьозна клетъчна структура, която не пропуска вода. Има висока якост на натиск. Коефициентът на топлопроводимост е 0,030 ≤ λ ≤ 0,035 W / mK (при 10 ̊C) в зависимост от вида на материала.

Плоскостите се използват за топлоизолация на: външни стени /от вътрешната страна/, плоски покриви, скатни покриви, фасади, подове, основи и др.

Предлага се с дебелини от 1 до 15 см.

Елементите на топлоизолационната система с XPS са следните:

 • Лепило
 • Топлоизолационна плоскост от XPS
 • Пирон дюбел
 • Основен шпакловащ слой
 • Армираща мрежа (стъклофибърна)
 • Втори шпакловащ слой, грунд и мазилка в зависимост от системата /или боя/

Използват се и допълнителни аксесоари като: профили за первазите на прозорци със стъклофибърна мрежа, свързващи профили и профили за ръбове, профили за дилатационни фуги, цокълни профили
Коефициент на топлопроводимост /при 10 °С/ λ=0.030 W/mK

Предимства:

 • много ниска водоабсорбация и влагоабсорбация;
 • висока механична устойчивост и стабилност на размерите;
 • висока якост на натиск;
 • трудно запалим;

 

Фомборд представлява плоча от екструдиран полистирен (XPS) с гладка или грапава повърхност, производство на фирма IZOCAM, който се използва в топлоизолационни системи при изолация на сгради.

 Свойства Означение   Единица  Описание
 Материал екструдиран полистирен 

 Оформяне на

странични ръбове

 - квадратни, жлеб и глеб 
Размери на плочите  - мм  600 х 1250 
Дебелина   t мм   10 - 150

Декларирано ниво

на якост на натиск при 10% деформация 

 σ

 

  -кРа  250 - 300
Деклариран коефициент на топлопроводност   λ  W/(m*K)  0,035

Реакция на огън

Class   Е (TS EN 13164)

Дебелина (см) Ширина х Дължина (см) Опаковка (м2)
2 60 x 125 15,00
3 60 x 125 10,50
4 60 x 125 7,50
5 60 x 125 6,00