Заповядайте в нашите магазини:


 

Каменна вата на плочи за фасади "IZOCAM"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


Плочите от каменна вата се използват при композитни системи за топлоизолация, звукоизолация и пожаробезопасност на фасади. Монтират се с лепене към фасадата, дюбелиране и измазване. Фасадната топлоизолация осигурява пожаробезопасна среда, намалява шума от околната среда, а в същото време високите температури в дома през зимата се запазват за дълго време. Топлоизолационната система с каменна вата позволява на частиците влага ефективно да преминават през стените и изолацията. Влагата ще се абсорбира от фибрите на ватата и ще премине през дишащото крайно покритие, поставено върху нея. Ако в стените има остатъчна влага – дишащата система с изолационна вата ще позволи тази влага да премине навън и стените ще са сухи.

Сградите се износват от температурните свивания и разширения, от непрекъснатото подлагане на влага, прах и атмосферни влияния. Изолираната фасада е защитена от тези вредни влияния и може да издържи по-дълго време без допълнително износване. Фибрите на ватата поглъщат звука и освен топлоизолационни свойства, тя осигурява и висока степен на шумоизолация. Фасадната каменна вата на фирма Izocam покрива повърхността на сградата като щит и дава ефективни резултати

 

Каменна вата на плочи за фасади на "Izocam" идеална за звуко- и топлоизолация в следните случаи:

Фасади.

Топлоизолация и звукоизолация.

Пожарозащита.

Лесен монтаж.

Пестене на енергия.

Бърза възвращаемост на инвестициите.

Твърди плочи, произведени от хидрофобна каменна вата.

Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Каменна вата на плочи за фасади IZOCAM - -
Плътност ρ kg/m3 125 - 130 `+/- 5% -
Ширина b mm 600 `+/- 1,5% TS EN 822
Дължина l mm 1200 `+/- 2% TS EN 822
Дебелина d mm 30 40 50 60 80 100 120
Покритие - - без покритие - -
Реакция на огън - - А1 - TS EN 13501-1
Правоъгълност Sb mm/m max.5 - TS EN 824
Плоскост Smax mm max.6 - TS EN 825
Стабилност на
размерите
Δεd % max.1 - TS EN 1604
Коефициент на
топлопроводимост
Декларирана
стойност (10 °C)
λD W/mK 0,037 - TS EN 12667/12939
Коефициент на
дифузия на
водни пари
μ - 1,00 - TS EN 12086
Якост на натиск σmt kPA min.10 min.30 - TS EN 826
Дългосрочно
водопоглъщане
Wlp kg/m2 max.3 - TS EN 12087
Краткосрочно
водопоглъщане
Wp kg/m2 max.1 - TS EN 1609
Опаковка - - полиетилен - -

   

Дебелина (см)

Ширина и Дължина (см)

Опаковка (м²)

3 60 x 120 3,60
4 60 x 120 2,88
5 60 x 120 2,16
6 60 x 120 2,16
7 60 x 120 1,44
8 60 x 120 1,44
9 60 x 120 1,44
10 60 x 120 1,44
12 60 x 120 0,72