Welcome to our shops:


 

Products

Какво наричаме сухо строителство – строителство без мокри процеси, строителство с иновационни материали, предлагащо – широки възможности и за решения отвън и отвътре в жилищните сгради, и не само.
Сухото строителство е възможността на дизайнера и архитекта да развие въображението си и да ни предизвика да работим в доусъвършенстването и внедряване на нови материали и системи. Бъдещето, което ни очаква.