Welcome to our shops:


 

Products

Съвременното строителство предполага модерни решения в дизайна на жилищата и офисите чрез комфорт, лесен монтаж и демонтаж, цветово разнообразие, акустика и хигиена на специализираните помещения.
Всички тези решения се постигат и чрез окачените и растерни тавани, намерили голямо приложение в гражданското и промишлено строителство.