Заповядайте в нашите магазини:


 

Плоскости от експандиран полистирол "RAGNAR"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


Експандираният полистирол (EPS) е микропорест изкуствен органичен материал, 95% е въздух, затворен в сфери от решетката на полимера EPS познат като стиропор (Styropor е запазена марка на BASF и обозначава името на суровината, от която се произвежда EPS). EPS (експандиран полистирол, стиропор) е топлоизолационен материал, който от години се прилага успешно в изолирането на: покриви, стени, тавани, подове на офиси и жилищни сгради, училища, болници и др. С този особено ефективен изолационен материал бързо и лесно се пестят разходи за отопление.

Да се съхранява на сухо и хладно, на разстояние най-малко 1,5 м от отоплителни тела. Да се пази от ултравиолетови лъчи (директно слънчево греене), влага и механични увреждания!

Разходна норма: 1 m2/m2.

Опаковка:

- Ширина на плочите: 500 mm

- Дължина на плочите: 1000 mm

- Дебелина на плочите: 50mm

Протоколите от изпитване са издадени от Нотифицирано лице за оценяване на съответствието – Научно-изследователски институт по строителни материали (НИИСМ) ЕООД, гр. София с рег. номер NB 1950 и Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС) ЕООД, гр. Стара Загора с рег. номер NB 1871.

Показател Мерна единица Метод на изпитване Резултати от изпитването
Коефициент на топлопроводност 10°C (λ) w/(mK) БДС EN 12667 0,034
Топлинно съпротивление при 5 см (RD) (m²K)/W БДС EN 12939 1,47
Напрежение на натиск при 10% деформация (ó10) kPa БДС EN 826 85
Якост на огъване (ób) kPa БДС EN 12089 155
Якост на опън перпендикулярно на повърхността (ómt) kPa БДС EN 1607 160
Водопоглъщане при 7 дена пълно потапяне (Wit) обемни % БДС EN 12087 1,4
Водопоглъщане при 48 ч. частично потапяне (Wit) kg/m² БДС EN 1609 0,085
Реакция на огън БДС EN 13501 E

Информацията се базира на познанията и последните технически постижения и опит, които имаме към датата на последната версия. Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията за всяко конкретно специфично приложение. Като производител ние гарантираме качеството на продукта, но не можем да въздействаме на условията и начина на неговата употреба. Полагането на продукта трябва да се извършва от квалифициран персонал.

Подготовка на основата

Основата, върху която се монтират топлоизолационните плочи RAGNAR EPS 70F трябва да е чиста, суха и стабилна, без пукнатини и предварително нивелирана. Тя трябва да е здрава, носеща и да не съдържа разделителни субстанции (мазнини, битум, прах). От нея предварително трябва да се отстранят всички нездрави участъци и слоеве със слаба механична устойчивост. Неравности над 20 мм трябва да бъдат изравнени с хастарна варо-циментова мазилка три дни преди монтажа на топлоизолационните плочи. Всички замърсявания, остатъци от разделителни субстанции и паронепропускливи бояджийски покрития трябва да се отстранят напълно (с пароструйка с високо налягане). Участъци, покрити с плесени и гъбички се почистват механично (с телена четка), след което се дезинфекцират с подходящ препарат. Изсолявания по основата се измитат и изчеткват на сухо. Стари стени без покрития или с достатъчно здрави такива, се почистват от праха с четка, след което се измиват с вода под налягане и се оставят да изсъхнат напълно. При основи, пропити с влага се отстранява източникът на влага и се оставят да изсъхнат напълно.