Заповядайте в нашите магазини:


 

Микропореста гума на рула

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4


Микропорестата гума на рула е изолационен материал на основата на еластомерен каучук, със затворена клетъчна структура. Използва се за изолация на климатични, отоплителни и охлаждащи системи. Може да бъде без покритие, с покритие от алуминиево фолио или да е самозалепваща.

С микропорестата гума на рула се изолират външните повърхности на тръбопроводите на ОВК системите, с цел топлоизолация и контрол на конденза. Там, където има пренос на топлина чрез излъчване (радиация), се препоръчва използването на микропореста гума с покритие от алуминиево фолио. Материалът се залепва към повърхностите със специално лепило, а фугите трябва да са добре покрити с изолационна лепенка. Залепването трябва да става внимателно, без да води до загуба на дебелина. Монтираната изолация трябва да се защити от механични повреди и разкъсване. Ако изолираните с микропореста гума повърхности са на открито – върху изолацията трябва да се положи защитно покритие в рамките на 5 дни.

Микропорестата гума на рула има добра топлопроводимост - 0,034 W/mK при 0°C. Рулата без и със покритие от алуминиево фолио  може да се прилагат в диапазона от -50 до +105°C. Рулата със самозалепваща повърхност се прилагат в диапазона от -50 до +85°C. Микропорестата гума на рула се произвежда в съответствие със стандарт TS EN 14303 – Топлоизолационни продукти за строителни съоръжения и промишлени инсталации.

С микропорестата гума на рула се изолират:

Външни повърхности на канали и тръбопроводи.

Системите за отопление, охлаждане и климатизация.

Системи за топлоизолация и контрол на конденза.

Топлоизолация.

Контрол върху конденза.

Не съдържа хлорофлуорокарбон (CFC).

Много голяма еластичност.

Не вреди на околната среда.

Свойства Обозначение Единица Описание Отклонение Стандарт
Материал - - Микропореста гума на рула - TS EN 14303
Покритие - - без покритие Ал. фолио Самозалепващ
филм
Ал. фолио,
самозалепващ
филм
- -
Реакция
на огън
- - Е - TS EN 13501-1
Максимална
работна
температура
- °C от -50 до +105 от -50 до +85 - -
Дължина l мм 3000 ≤ L ≤ 60000 ± 1,5% EN 822
Ширина w мм 1000 - 1200 ± 2% EN 822
Дебелина t мм 6 ≤ dD ≤ 32 6 < dD ≤ 50 * dD≤6 ±1,0 EN 823
6<dD≤19 ±1,5
dD>19 ±2
Декларирана
топлопроводимост
T °C -20 0 20 40 60 80 - TS EN 12667
λd W/m.K 0,031 0,034 0,036 0,037 0,038 0,043
Фактор на
устойчивост на
дифузия на
водни пари
μ - ≥ 3000 - EN 12086
Устойчивост на
масла
- - добра - -
Устойчивост на
метеорологични
условия
- - добра - -
Еластичност - - отлична - -
Развитие на
гъбички
- - не - -
Опаковка - - полиетилен - -
Друга
информация
Отговаря на DIN 1988/7, относно корозията.
Продуктът съдържа по-малко от 0,2% амоний и по-малко от 0,05% хлорни йони, които се разтварят във вода.

Размери на рулата:

Дебелина

Ширина

Дължина

6 мм

1,00 м

36,00 м

9 мм

1,00 м

24,00 м

13 мм

1,00 м

18,00 м

19 мм

1,00 м

12,00 м

25 мм

1,00 м

9,00 м

32 мм

1,00 м

7,00 м