Заповядайте в нашите магазини:


 

Плоскости от експандиран полистирол "AUSTROTHERM"

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7


EPS (експандиран полистирол, стиропор) е топлоизолационнен материал, който от години се прилага успешно в изолирането на: покриви, стени, тавани, подове на офиси и жилищни сгради, училища, болници и др. С този особено ефективен изолационен материал бързо и лесно се пестят разходи за отопление.

Фасадна топлоизолационна плоча от експандиран полистирен.

Приложение

Фасадна топлоизолация.

Характеристики

Минимално водопоглъщане.

Много добри топлоизолационни свойства.

Лесна обработка и монтаж.

Стабилна форма.

Технически параметри

► Съдържание на клетката: въздух

► Тип продукт: EPS F съгласно EN 13499 и ETAG 004

► Форма на канта: прав кант (GK)

► Маркировка: EPS F

► Полезен размер: 1000 x 500 mm

► Полезна площ: 0,5 m² на плоча

► Якост на опън: 150 kPa

► Коефициент на топлопроводимост: λD = 0,038 W/(mK)

► Клас по реакция на огън: Е

Дебелина в mmРазмер на плочите в mmm² в пакетБрой плочи в пакет
20 1000 x 500 12,0 24
30 1000 x 500 8,0 16
40 1000 x 500 6,0 12
50 1000 x 500 5,0 10
60 1000 x 500 4,0 8
70 1000 x 500 3,5 7
80 1000 x 500 3,0 6
90 1000 x 500 2,5 5
100 1000 x 500 2,5 5
120 1000 x 500 2,0 4
140 1000 x 500 2,0 4
160 1000 x 500 1,5 3
180 1000 x 500 1,5 3
200 1000 x 500 1,0 2

Плочите могат да бъдат изработени и със стъпаловиден кант по предварителна заявка. По желание на клиента могат да бъдат изработвани плочи с по-големи дебелини.

Топлоизолационна плоча от експандиран полистирен.

Приложение

За топлоизолация в области без особено натоварване (подпокривни пространства, запълване на кухини и др.), вентилируеми фасади, сандвич зид, вътрешна изолация.

Фасадна топлоизолация. Подпокривни пространства.

Характеристики

Минимално водопоглъщане.

Стабилна форма.

Много добри екологични показатели.

Технически параметри

Съдържание на клетката: въздух

Тип продукт: EPS 70 съгласно EN 13163

Форма на канта: прав кант (GK)

Маркировка: EPS 70

Полезен размер: 1000 x 500 mm

Полезна площ: 0,5 m² на плоча

Якост на натиск: 70 kPa (7,0 t/m²)

Коефициент на топлопроводимост: λD = 0,040 W/(mK)

Клас по реакция на огън: Е

Дебелина в mmРазмер на плочите в mmm² в пакетБрой плочи в пакет
20 1000 x 500 12,0 24
30 1000 x 500 8,0 16
40 1000 x 500 6,0 12
50 1000 x 500 5,0 10
60 1000 x 500 4,0 8
70 1000 x 500 3,5 7
80 1000 x 500 3,0 6
90 1000 x 500 2,5 5
100 1000 x 500 2,5 5
120 1000 x 500 2,0 4
140 1000 x 500 2,0 4
160 1000 x 500 1,5 3
180 1000 x 500 1,5 3
200 1000 x 500 1,0 2

Плочите могат да бъдат изработени и със стъпаловиден кант по предварителна заявка. По желание на клиента могат да бъдат изработвани плочи с по-големи дебелини.

Топлоизолационна плоча от експандиран полистирен, издържаща на натоварване на натиск.

Приложение

За топлоизолация на последен подпокривен етаж, за области с натоварване – подове (под замазка), плоски покриви, под подово отопление, хладилни помещения и др.

Подове. Плоски покриви.

Характеристики

 Устойчивост на натиск.

Минимално водопоглъщане.

Стабилна форма.

Много добри екологични показатели.

Технически параметри

Съдържание на клетката: въздух

Тип продукт: EPS 100 съгласно EN 13163

Форма на канта: прав кант (GK)

Маркировка: EPS 100

Полезен размер: 1000 x 500 mm

Полезна площ: 0,5 m² на плоча

Якост на натиск: 100 kPa (10,0 t/m²)

Коефициент на топлопроводимост: λD = 0,036 W/(mK)

Клас по реакция на огън: Е

Дебелина в mmРазмер на плочите в mmm² в пакетБрой плочи в пакет
20 1000 x 500 12,0 24
30 1000 x 500 8,0 16
40 1000 x 500 6,0 12
50 1000 x 500 5,0 10
60 1000 x 500 4,0 8
70 1000 x 500 3,5 7
80 1000 x 500 3,0 6
90 1000 x 500 2,5 5
100 1000 x 500 2,5 5
120 1000 x 500 2,0 4
140 1000 x 500 2,0 4
160 1000 x 500 1,5 3
180 1000 x 500 1,5 3
200 1000 x 500 1,0 2

Плочите могат да бъдат изработени и със стъпаловиден кант по предварителна заявка. По желание на клиента могат да бъдат изработвани плочи с по-големи дебелини.

Топлоизолационна плоча от експандиран полистирен, издържаща на високо натоварване на натиск.

Приложение

За топлоизолация на последен подпокривен етаж, за области с натоварване – подове (под замазка), плоски покриви, под подово отопление, хладилни помещения и др.

Подове. Плоски покриви.

Характеристики

 Устойчивост на натиск.

Минимално водопоглъщане.

Стабилна форма.

Много добри екологични показатели.

Технически параметри

Съдържание на клетката: въздух

Тип продукт: EPS 120 съгласно EN 13163

Форма на канта: прав кант (GK)

Маркировка: EPS 120

Полезен размер: 1000 x 500 mm

Полезна площ: 0,5 m² на плоча

Якост на натиск: 120 kPa (12,0 t/m²)

Коефициент на топлопроводимост: λD = 0,034 W/(mK)

Клас по реакция на огън: Е

Дебелина в mmРазмер на плочите в mmm² в пакетБрой плочи в пакет
20 1000 x 500 12,0 24
30 1000 x 500 8,0 16
40 1000 x 500 6,0 12
50 1000 x 500 5,0 10
60 1000 x 500 4,0 8
70 1000 x 500 3,5 7
80 1000 x 500 3,0 6
90 1000 x 500 2,5 5
100 1000 x 500 2,5 5
120 1000 x 500 2,0 4
140 1000 x 500 2,0 4
160 1000 x 500 1,5 3
180 1000 x 500 1,5 3
200 1000 x 500 1,0 2

Плочите могат да бъдат изработени и със стъпаловиден кант по предварителна заявка. По желание на клиента могат да бъдат изработвани плочи с по-големи дебелини.

Топлоизолационна плоча от експандиран полистирен, издържаща на особено високо натоварване на натиск.

Приложение

За топлоизолация в области, където конструктивно се изисква голяма якост на натиск – подове (под замазка), плоски покриви (проходими и озеленени).

Подове. Плоски покриви.

Характеристики

 Устойчивост на натиск.

Минимално водопоглъщане.

Стабилна форма.

Много добри екологични показатели.

Технически параметри

Съдържание на клетката: въздух

Тип продукт: EPS 150 съгласно EN 13163

Форма на канта: прав кант (GK)

Маркировка: EPS 150

Полезен размер: 1000 x 500 mm

Полезна площ: 0,5 m² на плоча

Якост на натиск: 150 kPa (15,0 t/m²)

Коефициент на топлопроводимост: λD = 0,033 W/(mK)

Клас по реакция на огън: Е

Дебелина в mmРазмер на плочите в mmm² в пакетБрой плочи в пакет
20 1000 x 500 12,0 24
30 1000 x 500 8,0 16
40 1000 x 500 6,0 12
50 1000 x 500 5,0 10
60 1000 x 500 4,0 8
70 1000 x 500 3,5 7
80 1000 x 500 3,0 6
90 1000 x 500 2,5 5
100 1000 x 500 2,5 5
120 1000 x 500 2,0 4
140 1000 x 500 2,0 4
160 1000 x 500 1,5 3
180 1000 x 500 1,5 3
200 1000 x 500 1,0 2

Плочите могат да бъдат изработени и със стъпаловиден кант по предварителна заявка. По желание на клиента могат да бъдат изработвани плочи с по-големи дебелини.

Топлоизолационна плоча от експандиран полистирен за изолация от ударен шум при натоварвания до 650 kg/m².

Приложение

За звуко- и топлоизолация на междуетажни подови плочи – под плаваща замазка; под подово отопление.

Подове.

Характеристики

Стабилна форма.

Защита от ударен шум.

Звуко- и топлоизолация.

Минимално водопоглъщане.

Технически параметри

Съдържание на клетката: въздух

Тип продукт: EPS T 650 съгласно EN 13163

Форма на канта: прав кант (GK)

Маркировка: EPS T650

Полезен размер: 1000 x 500 mm

Полезна площ: 0,5 m² на плоча

Допустимо натоварване на натиск: 0,0065 N/mm² (0,65 t/m²)

Коефициент на топлопроводимост: λD = 0,042 W/(mK)

Гранична температура на приложение: 85°C

Клас по реакция на огън: Е

Дебелина в mmРазмер на плочите в mmm² в пакетБрой плочи в пакет
20 1000 x 500 12,0 24
30 1000 x 500 8,0 16
40 1000 x 500 6,0 12
50 1000 x 500 5,0 10

Плочите могат да бъдат изработени и със стъпаловиден кант по предварителна заявка. По желание на клиента могат да бъдат изработвани плочи с по-големи дебелини.

Топлоизолационна плоча от експандиран полистирен за изолация от ударен шум при натоварвания до 1000 kg/m².

Приложение

За звуко- и топлоизолация на междуетажни подови плочи – под суха или плаваща замазка; под подово отопление; при индустриални подове.

Подове.

Характеристики

Стабилна форма.

Защита от ударен шум.

Звуко- и топлоизолация.

Минимално водопоглъщане.

Технически параметри

Съдържание на клетката: въздух

Тип продукт: EPS T 1000 съгласно EN 13163

Форма на канта: прав кант (GK)

Маркировка: EPS T1000

Полезен размер: 1000 x 500 mm

Полезна площ: 0,5 m² на плоча

Допустимо натоварване на натиск: 0,01 N/mm² (1 t/m²)

Коефициент на топлопроводимост: λD = 0,040 W/(mK)

Гранична температура на приложение: 85°C

Клас по реакция на огън: Е

Дебелина в mmРазмер на плочите в mmm² в пакетБрой плочи в пакет
30 1000 x 500 8,0 16
40 1000 x 500 6,0 12

Плочите могат да бъдат изработени и със стъпаловиден кант по предварителна заявка. По желание на клиента могат да бъдат изработвани плочи с по-големи дебелини.

Плочата за подово отопление от експандиран полистирен Austrotherm PPG е създадена специално като компонент на системите за водно подово отопление. Тя разполага с готови дистанционери, които позволяват безпроблемно фиксиране на отоплителни тръби с диаметър на напречното сечение от 16 до 22 mm.

Дистанционерите са разположени така, че броят и разстоянието между тръбите да могат да бъдат определени индивидуално, в зависимост от желания интензитет на отопление. Разстоянието между отоплителните тръби може да бъде 75 mm, 150 mm, 225 mm и т.н. (през 75 mm).

Приложение

Топлоизолация под подово отопление.

Подове.

Характеристики

 Значителна икономия на енергия.

Бърз и лесен монтаж на подово отопление.

Много добри екологични показатели.

Спестяване на труд и материали.

Технически параметри

Съдържание на клетката: въздух

Тип продукт: EPS 120 съгласно EN 13163

Якост на натиск: 120 kPa (12 t/m²)

Коефициент на топлопроводимост: λD = 0,034 W/(mK)

Гранична температура на приложение: 80 °C

Клас по реакция на огън: Е

Дебелина в mmВисочина на дистанционерите в mmРазмер на плочите в mmm² в пакетБрой плочи в пакет
30 27 900 x 600 4,32 8

Устойчива на натиск топлоизолационна плоча от експандиран полистирен с готов наклон.

Приложение

Плоски покриви.

Характеристики

Значително олекотяване на покривната конструкция.

Образуване на наклон за лесно изпълняване на отводнителната система на покрива.

Широкоформатни плочи.

Избягване на топлинни мостове.

Технически параметри

Съдържание на клетката: въздух

Тип продукт: класификация съгласно EN 13163

Форма на канта: прав кант

Полезен размер: 1000 x 1250 mm

Полезна площ: 1,25 m² на плоча

Клас по реакция на огън: Е

Коефициент на топлопроводимост

 Austrotherm EPS 100: λD = 0,036 W/(mK)
Austrotherm EPS 120: λD = 0,034 W/(mK)
Austrotherm EPS 150: λD = 0,033 W/(mK) 

При поръчка трябва да се посочи желаният наклон. Формат, срокове на доставка и цена - по запитване.