Welcome to our shops:


 

Products

Акустиката е наука, дял от физиката за изучаване на звука и трептенията от твърди, течни и газообразни вещества.
В строителството -архитектурната акустика се занимава с проблемите на звукоизолацията, предаването и възприемането на звука в помещенията -зали, театри, кина.
Акустиката в съвременното строителство се постига чрез материали и системи от най-ново поколение.
Добрата акустика е незабележима. Чрез нея се намалява кънтенето в помещенията, поглъща се звукът и дразнещият ефект, като се постига баланс и комфорт в помещенията.